Murelahendajate loomise keskkond

Nimi
Vello Vaherpuu
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis murelahendajate ehk samm-sammuliste tõrkeotsijate (ingl troubleshooter) loomise keskkond, mis on juba kasutust leidnud Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi korraldatud MOOCides (vaba juurdepääsuga e-kursus). Keskkonna loomisel kasutati järgmiseid tehnoloogiaid: CSS, HTML, JavaScript, AngularJs, D3.js ja MongoDB. Keskkonna kasutamiseks on vaja luua rakendusse kasutajakonto, mis võimaldab kasutajal luua, muuta ning jagada murelahendajaid, samuti on võimalik vaadata nende kohta statistilisi andmeid. Rakenduse loomisel on peetud silmas eeskätt MOOCidest tulenevaid vajadusi, kuid on mõeldud kasutamiseks ka väljaspool MOOCe.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad