Tsentraalse digiregistratuuri arendamise ja juurutamise käigus tehtud vigade analüüs

Nimi
Kadi Laidoja
Kokkuvõte
Bakalaureusetöös selgitatakse välja, milliseid arendamise ja juurutamisega seotud vigu tehti Eesti e-tervise projekti „Digiregistratuur“ elluviimisel. Leitud vigu võrreldakse kirjanduses teadaolevate nn klassikaliste infosüsteemide ebaõnnestumist põhjustavate vigadega. Samuti analüüsitakse, kuidas need vead mõjutasid DeLone’i ja McLeani uuendatud infosüsteemi edukuse mudeli komponente. Töö diskussiooniosas antakse soovitusi, kuidas tulevikus vigu vältida.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Laur Kanger, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF