Kuidas on netikeel muutunud aastatel 2001-2008?

Nimi
Sabiina Haiba
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärk on koostada sagedusloendeid perioodi 2001–2008 netikeele korpustest ning leida erinevused keelekasutuses. Korpuseks võeti Planet Foorumitest pärinevad tekstid. Töö käigus loodi arvutiprogramm, mille abil võeti korpuse tekstidest vajaminev informatsioon ning moodustati sagedusloendid. Sagedusloendite võrdluse teel uuriti muutusi täheortograafias, lühendite ning emotikonide kasutuses.
Töö käigus selgitati välja, et üldisemate järelduste tegemiseks eesti netikeele kohta oleks vaja võtta korpuseks laiema kasutajaskonnaga suhtlusplatvorm. Käesolevas töös tehtud järeldused on Planet Foorumite põhised. Uurimusest selgus, et foorumi kasutajad on hakanud järjest rohkem kirjutama korrektsemas eesti keeles ning mõnevõrra enam järgima keelereegleid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Heiki-Jaan Kaalep
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF