Piltide kujutamine inimese ajutegevuses

Nimi
Kristiina Pokk
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö uurib, kuidas on pildid kujutatud inimese ajutegevuses. Andmestik, mida töös kasutatakse, pärineb Lyoni Ülikooli haiglas tehtud uuringutest, kus mõõdeti intrakraniaalsete elektroodide abil inimese ajutegevust visuaalse ülesande ajal. Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida neid andmeid, täpsemalt kõrge gamma sageduse vahemikus olevat aktiivsust, juhendamata masinõppe meetoditega. Antud bakalaureusetöös kasutati erinevaid algoritme, et leida andmetest struktuuri, mis kirjeldaks elektroodide abil salvestatud visuaalse stiimuli ajal toimunud reaktsioonide sarnasusi. Lisaks analüüsiti kuivõrd on võimalik eristada pildi kategooriaid (majad, näod, loomad jne.) vastavalt tekkinud aju aktiivsusele. Kasutatud analüüsi meetoditest oli edukaim visualiseerimine. Katses esitatud pildigruppidest eristusid kõige paremini nägude kujutised. Samuti klasterdusid mingil määral majad ja skrambleeritud (segipaisatud) pildid. Elektroodide visualiseerimisel tekkisid selged klastrid, mis koosnesid aga mitmest Brodmanni piirkonnast pärit andmepunktidest. Kahendklasterdamine
tähelepanuväärseid tulemusi ei andnud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente, Jaan Aru
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF