Inimkaheksajalg: rohkem kui ühe käepaari kontrollimine virtuaalse reaalsuse abil

Nimi
Sander Kulu
Kokkuvõte
Selles teadustöös uuritakse “inimkaheksajala” fenomeni, mis kujutab endast rohkem kui ühe käepaari kasutamist virtuaalreaalsuse tehnoloogia abil. Selleks koostati neli eksperimenti, et jälgida, kuidas katseisikud tegutsevad erineva arvu käepaaridega, mille juhtimiseks on erinevad strateegiad. Uuritavad juhtimisstrateegiad olid viivituse lisamine, haardeulatuse ning positsiooni muutmine ja pealiigutuste kasutamine. Eksperimentide käigus leiti, et rohkemate käepaaride kasutamine ei taga alati ülesande täitmisel paremat tulemust. Kuid käte haardeulatuse muutmine võib oluliselt parandada efektiivsust, kui see on antud ülesande jaoks sobilikum. Lisaks sellele leiti, et viivituse lisamine ning positsiooni muutmine oluliselt vähendavad käte loomulikkust ning omanikutunnet. Pealiigutuste kaasamine käte juhtimisstrateegiale on aga kindlasti väärt edasist uurimist. Lisaks sellele on transformeeritud kehakujutusega avataridel suur potentsiaal meelelahutusäris.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru, Madis Vasser, Raul Vicente Zafra
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad