arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Simulatsioonimäng veebilehitsejas
Nimi Handre Elias
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on luua mäng, mis simuleerib teatud füüsilist nähtust ja mis jookseb veebilehitsejas. Mäng simuleerib veelainet, mis põhineb 1-D lainevõrrandil ning mille graafika on kuvatud WebGL'i poolt. Mängija saab mängu mängida nii hiire kui ka veebikaameraga. Mängija peab tekitama veelaineid, et liigutada paat teatud punktidesse. Hiirega juhtimine toimib läbi hiirevajutuste ning veebikaameraga juhtimine toimib käeliigutuste põhjal. Töös antakse sissejuhatus WebGL'i, seletatakse lahti 1-D lainevõrrand, leitakse sellele lahendus ja räägitakse kuidas mäng seda rakendab. Samuti tuleb juttu meetodist, millega saab video põhjal liikumist tuvastada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Benson Muite, Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad