Protseduuriline lõpmatu maastiku genereerimine

Nimi
Andreas Sepp
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse müraalgoritme nagu väärtusmüra, Perlini müra ja simpleksmüra ning nende praktilisi rakendusi pseudolõpmatu maastiku genereerimiseks. Töös kirjeldatav autori loodud maastiku genereerimise algoritm genereerib mitmekülgset maastikku, jagades maailma bioomide ehk makroökosüsteemide vahel ning seejärel kujundades neid erineva pinnase, maastiku kuju ning taimkattega. Algoritm on implementeeritud programmeerimiskeeles C# ja mängumootoriga Unity loodud rakendusena.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Peder, Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad