arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Protseduuriline lõpmatu maastiku genereerimine
Nimi Andreas Sepp
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse müraalgoritme nagu väärtusmüra, Perlini müra ja simpleksmüra ning nende praktilisi rakendusi pseudolõpmatu maastiku genereerimiseks. Töös kirjeldatav autori loodud maastiku genereerimise algoritm genereerib mitmekülgset maastikku, jagades maailma bioomide ehk makroökosüsteemide vahel ning seejärel kujundades neid erineva pinnase, maastiku kuju ning taimkattega. Algoritm on implementeeritud programmeerimiskeeles C# ja mängumootoriga Unity loodud rakendusena.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder, Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad