Tarkvaraarenduse metoodika valiku protsess (CGI Eesti AS näitel)

Nimi
Indrek Majas
Kokkuvõte
Alustades uut tarkvaraarenduse projekti, tekib alati küsimus, milline tarkvaraarenduse me-toodika oleks antud projekti läbiviimiseks parim valik. Osad metoodikad toimivad paremini mingit tüüpi projektide puhul, teised mitte nii hästi. Käesoleva töö eesmärgiks on tuua välja erinevad tarkvaraarenduse metoodikad, analüüsida erinevate metoodikate omadusi ning sel-gitada välja sobivaim metoodika erinevat tüüpi projektide läbiviimiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Raudsepp, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF