Hädaabi väljakutsete kategoriseerimine Eesti Päästeameti andmete põhjal 2010–2013

Nimi
Johannes Horm
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida väljakutsetelt kogutud andmeid ajavahemikus 2010–2013 automaatsetel andmekaeve meetoditel. Andmeid töödeldakse klasteranalüüsi meetodil, mille abil luuakse omavahel sarnaste väljakutsete kategooriad ehk klastrid. Uuritakse leitud mustreid, erandeid ja trende. Töö aitab kaasa Päästeameti 2015–2025 aastate strateegiale, mille üks sihtidest on tulemuslikkuse tõstmine kasutades väljakutsetelt kogutud äriandmeid. Andmete analüüsimine ärilisel eesmärgil võimaldab teha efektiivsemaid ning targemaid otsuseid ressursside kasutamisel, et tagada eestlastele kõrgem ohutus ja turvalisus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad