Visuaalsed abivahendid programmeerimiseks Thonny arenduskeskkonnas

Nimi
Rene Lehtma
Kokkuvõte
Käesolev lõputöö annab ülevaate nelja pistikprogrammi arendusest Pythoni arenduskeskkonna Thonny jaoks. Kõik neli programmi pakuvad visuaalset abi Thonny-s programmeerimisel.
Üks pistikprogramm on lõpetamata sõnede esiletoomiseks. Teine näitab tekstikursori asukohale lähimaid ümbritsevaid sulge. Need kaks peaksid aitama teatud süntaksivigade märkamisega.
Kolmas programm on mingi nime kõikide kasutuste esiletoomiseks. Viimane programm aitab visuaalselt eristada globaalseid ja lokaalseid muutujaid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF