Näotuvastuseks treenitud tehisnärvivõrkude võrdlemine

Nimi
Zepp Uibo
Kokkuvõte
Selles töös uuriti kolme hiljuti avaldatud näotuvastuseks treenitud tehisnärvivõrku. Kõik need
võrgud on seni näidanud häid tulemusi kõrge kvaliteediga piltide identifitseerimist kontrollivates
testides. Huvi tekitas küsimus, kas need võrgud on võimelised samaväärseid tulemusi saavutama
madalama kvaliteediga arhiivipiltide peal. Loodi uus testandmestik Eesti Rahvusarhiivi piltidest ja
võrreldi, kui täpsed on võrgud tuvastama, kas kaks nägu kuuluvad samale või erinevatele
inimestele. Parim korratava tulemusega närvivõrk saavutas uute andmete peal täpsuse 91.18%.
Töö autor soovitab sama närvivõrguga Eesti Rahvusarhiivi andmete peal tööd jätkata.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad