arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Näotuvastuseks treenitud tehisnärvivõrkude võrdlemine
Nimi Zepp Uibo
Kokkuvõte Selles töös uuriti kolme hiljuti avaldatud näotuvastuseks treenitud tehisnärvivõrku. Kõik need
võrgud on seni näidanud häid tulemusi kõrge kvaliteediga piltide identifitseerimist kontrollivates
testides. Huvi tekitas küsimus, kas need võrgud on võimelised samaväärseid tulemusi saavutama
madalama kvaliteediga arhiivipiltide peal. Loodi uus testandmestik Eesti Rahvusarhiivi piltidest ja
võrreldi, kui täpsed on võrgud tuvastama, kas kaks nägu kuuluvad samale või erinevatele
inimestele. Parim korratava tulemusega närvivõrk saavutas uute andmete peal täpsuse 91.18%.
Töö autor soovitab sama närvivõrguga Eesti Rahvusarhiivi andmete peal tööd jätkata.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad