arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Teenuse eduroam paroolide turvalisus
Nimi Raul-Martin Rebane
Kokkuvõte Tartu Ülikool on otsustanud, et ülikooli traadita ühenduse kasutajanimi ja parool peab ühtima ülikooli kontos kasutusel oleva kasutajanime ja parooliga. See tähendab, et juhul kui ülikooli eduroam võrgul leidub mõni nõrkus, on seda potentsiaalselt võimalik ära kasutada kasutajate ülikooli kontole ligipääsuks. Antud uurimistöö on avastanud ühe sellise nõrkuse, milles luuakse võltsitud traadita ühenduse pääsupunkt, et saada kätte kasutaja autentimiseks kasutatava protokolli kasutajapoolset vastust. Selle vastuse põhjal on ründajal võimalik kätte saada kasutaja parooli räsi, mida on omakorda võimalik kasutada Tartu Ülikooli Samba serveriga autentimiseks. Antud uurimistöö sisaldab eduroami ning rünnakus vaja minevate protokollide kirjeldusi ning ettepanekuid, kuidas Tartu Ülikooli eduroami turvalisemaks muuta.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dominique Unruh
Kaitsmise aasta 2016
PDF