Audiovisuaalse mooduli programmeerimine “Minu loodusheli” Android rakenduse näitel

Nimi
Olev Abel
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis Android rakenduse “Minu loodusheli” näitel heli salvestamise ja visualiseerimise moodul. Mooduli arendamiseks kasutati väle tarkvaraarendus meetodit Kanban ning mitmeid arendusvahendeid. Mooduli peamisteks funktsionaalsusteks on helitugevuse testimise näidik, helitugevuse muutmine käsitsi ja automaatselt, heliformaadi valik ning salvestise helitugevuse visualiseerimine.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marko Peterson, Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad