arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Audiovisuaalse mooduli programmeerimine “Minu loodusheli” Android rakenduse näitel
Nimi Olev Abel
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis Android rakenduse “Minu loodusheli” näitel heli salvestamise ja visualiseerimise moodul. Mooduli arendamiseks kasutati väle tarkvaraarendus meetodit Kanban ning mitmeid arendusvahendeid. Mooduli peamisteks funktsionaalsusteks on helitugevuse testimise näidik, helitugevuse muutmine käsitsi ja automaatselt, heliformaadi valik ning salvestise helitugevuse visualiseerimine.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marko Peterson, Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad