Juhtumiuuring: Seleniumi automaattestide optimeerimine

Nimi
Stenver Jerkku
Kokkuvõte
Tänapäeval on väga suur osa elust koondunud veebi ning seetõttu on ettevõtted peaaegu et kohustatud oma veebilehtesid korralikult haldama. Samas on veebilehtede arendamine ja ülalpidamine keeruline ja kallis töö. Lehe nõuetekohase käitumise tagamiseks kasutavad arendajad tihtipeale brauseripõhiseid vastuvõtuteste. Brauseripõhiste vastuvõtutestide probleem seisneb aga selles, et need on aeglased. Sageli on nende kasutamine pideva integratsiooni tõttu keeruline, sest vastuvõtutestide käitusaeg on sedavõrd pikk, et arendaja peab enne tagasiside saamist juba järgmise ülesande juurde liikuma. See omakorda pikendab tarneaegu, muudab vigade avastamise ebaefektiivsemaks, raskendab lähtekoodis vigade jälitamist ja vähendab arendajate motivatsiooni.
SaleMove’il on kõrged kvaliteedistandardid ja järgitakse TDD põhimõtteid. Lisaks TDD-le on SaleMove’is laiahaardelised vastuvõtutestid – üle 220 unikaalse vastuvõtutesti paralleelselt üheksas erinevas brauseris. Selenium on tööriist, mille abil saab luua automaatseid funktsionaalseid teste veebirakendustele. Juhtumiuuringu eesmärgiks oli analüüsida ja optimeerida SaleMove’i vastuvõtutestide keskkonda. Sihiks seati vähendada vastuvõtutestide käitusaega 50 minutilt umbes kümnele minutile. See aitas lühendada tarneaegu, parandada vigu kiiremini ja tõsta arendajate rahulolu.
Uuringu käigus analüüsiti SaleMove’i vastuvõtutestide kitsaskohti. Esiteks analüüsiti testjuhtude komplekti ning testi alustamise ja lõpetamise aegu. Seejärel tuvastati kitsaskohad, optimeeriti vastuvõtutestide keskkonda ning tehti vajalikud parandused. Analüüsiti Seleniumi hajusalt jooksutamist ehk jooksutati iga testi hajusas keskkonnas paralleelselt teiste testidega. Antud töös kirjeldati detailselt, kuidas arendati hajusat keskkonda ja koguti tulemused loetavasse formaati. Viimaseks dokumenteeriti vastuvõtutestide hajusa keskkonna plussid ja miinused ning arutati, kuidas seda tulevikus veelgi paremaks muuta.
Kokkuvõttes vähendati SaleMove’i vastuvõtutestide keskkonna käitusaega 50 minutilt 13 minutile ning seda suuresti tänu hajutamisele. See omakorda vähendas tarneaegu, suurendas arendajate rahulolu ja oli paljuski muus mõttes kasulik. Samas muutus vastuvõtukeskkonna ülesehitus keerukamaks ning lisaks suurenesid hajusa keskkonna tõttu nõuded riistvarale.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl; Carlos Paniagua
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF