Mustripõhine informatsiooni eraldamine Eesti kohtulahenditest

Nimi
Katrin Valdson
Kokkuvõte
Käesolevas töös rakendatakse mustripõhise informatsiooni eraldamise meetodeid Eesti kohtulahenditele, mis on senimaani vähekasutatud eestikeelne ressurss. Töö eesmärgiks on luua andmebaas, mille põhjal saaks arendada tarkvara, mis võimaldaks efektiivselt relevantseid kohtulahendeid otsida ning otsingute tulemusi analüüsida. Töö käigus loodud andmebaasis on kohtulahenditest eraldatud huvipakkuvat informatsiooni sisaldavad tekstiosad, mille põhjal on kohtuotsuste tulemusi võimalik analüüsida näiteks maakondade ja kohtute lõikes.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Sirel, Aleksandr Tkatšenko
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF