Inimeste aegruumilise käitumise ja mobiilsuse uuring

Nimi
Dmitri Timašjov
Kokkuvõte
Georuumilised tehnoloogiad on lahutamatu osa meie elust: tehnoloogilise arengu ja positsioneerimiseadmete levikuga on toimunud kiire kasv kättesaadavate georuumiliste andmete mahus. Andmed kogutakse erinevate allikate kaudu, nt GPS ja mobiilseadmete logid, traadita sidevahendid ja asukohapõhised teenused ning teised positsioneerimise süsteemid. Liikumise kohta on võimalik infot koguda suures mõõtkavas ja hea täpsusega - see annab uurijatele võimaluse luua uusi ja innovaatilisi platvorme ja teenuseid georuumilise info analüüsimiseks ning parandada andmete kaevandamise ja visualiseerimise tehnikaid. Selleks, et luua hea nõustamisssüsteem, on väga oluline saada aru inimeste liikumisharjumustest ja käitumisest ning leida igapäevaste tegevuste varjatud mustrid. Magistritöö eesmärgiks on analüüsida andmekaeve meetodeid, uurides, millised mustrid võivad olla liikumise trajektoorides või milliste algoritmidega saab ennustada inimeste käitumist. Töös kontrollitakse nii olemasolevaid metoodikad ja teooriad ruumilise andmekaevandamise valdkonnas kui ka pakutakse arendatud algoritmide jada inimeste liikumise ennustamiseks. Me hindame ja vördleme tulemusi omavahel ning töötame välja metoodika inimeste liikumiskäitumise adaptiivseks andmekaevandamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF