Liikumisandmete andmekaeve meetodite kasutamine punktide kaardil vastavusse sobitamiseks

Nimi
Margus Haavala
Kokkuvõte
Ajalis-ruumiliste andmete kogumine on hoogustunud erinevates rakendustes ja seadmetes. Globaalne positsiooneerimise süsteem (GPS) on kõige populaarsem viis asukoha teave saamiseks. Kaardipunktide vastavusse seadmine on konseptsioon, mis püüab GPS andmeid trajektooris viia vastavusse reaalse teedevõrguga. GPS andmete suurim probleem tuleneb andmete mõõtmis-ja kogumisvigadest ja nende parandamine on suur väljakutse. Käesoleva lõputöö eesmärk on arendada andmete töötlusvoo ja visualiseerimise raamistik muutmaks GPS punktid loogilisteks trajektoorideks ja vigaste GPS punktide asukohtade parandamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks tutvustatakse uut lähenemist trajektooride mustrite leidmiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF