arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Liikumisandmete andmekaeve meetodite kasutamine punktide kaardil vastavusse sobitamiseks
Nimi Margus Haavala
Kokkuvõte Ajalis-ruumiliste andmete kogumine on hoogustunud erinevates rakendustes ja seadmetes. Globaalne positsiooneerimise süsteem (GPS) on kõige populaarsem viis asukoha teave saamiseks. Kaardipunktide vastavusse seadmine on konseptsioon, mis püüab GPS andmeid trajektooris viia vastavusse reaalse teedevõrguga. GPS andmete suurim probleem tuleneb andmete mõõtmis-ja kogumisvigadest ja nende parandamine on suur väljakutse. Käesoleva lõputöö eesmärk on arendada andmete töötlusvoo ja visualiseerimise raamistik muutmaks GPS punktid loogilisteks trajektoorideks ja vigaste GPS punktide asukohtade parandamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks tutvustatakse uut lähenemist trajektooride mustrite leidmiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2016
PDF