Täiustatud tüübisüsteem privaatsusteadlikule programmeerimiskeelele ja selle praktilised rakendused

Nimi
Ville Sokk
Kokkuvõte
Privaatseid andmeid on tarvis analüüsida või töödelda mitmes valdkonnas, näiteks tehes poliitilisi otsusi kasutades riiklikke andmekogusid või pakkudes pilvepõhiseid teenuseid. Sharemind on raamistik turvalisust säilitavate rakenduste arendamiseks, mis võimaldab andmeid analüüsida ilma üksikuid väärtuseid avaldamata. Sharemind kasutab selleks turvalise ühisarvutuse tehnoloogiat. Sharemindi raamistikku kasutavad programmid on kirjutatud programmeerimiskeeles nimega SecreC. Sharemind ja SecreC toetavad erinevaid turvalise ühisarvutuse meetodeid, mida nimetame turvaaladeks. Erinevatel turvaaladel on erinevad turvagarantiid ja efektiivsus ning turvaala valik sõltub konkreetse rakenduse vajadustest, mistõttu peaks SecreC toetama erinevate turvaalade kasutamist vastavalt rakenduse nõuetele. Töö eesmärk on võimaldada SecreC keelele turvaalade lisamist lubades programmeerijal kirjeldada turvaala andmetüübid, aritmeetilised tehted ja tüübiteisendused SecreC keeles. Töö autor lõi keele täiendustele formaalselt kirjeldatud tüübisüsteemi, teostas muudatused SecreC kompilaatoris, kirjeldas muudatuste praktilisi rakendusi, tekkivaid uusi probleeme ja nende võimalikke lahendusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dan Bogdanov, Jaak Randmets
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF