Kohanemisel põhinev vahendusraamistik võimaldamaks töövoohaldust värkvõrgus

Nimi
Jakob Mass
Kokkuvõte
Tärkavad värkvõrksüsteemid koosnevad arvukast hulgast heterogeensetest füüsilistest seadmetest, mis ühenduvad Internetiga. Need seadmed suudavad pidevalt ümbritseva keskkonnaga suhelda ja osana lõppkasutaja rakendusestest edendada valdkondi nagu tark kodu, e-tervis, logistika jne. Selleks, et integreerida füüsilisi seadmeid värkvõrgu haldussüssteemidega, on töövoo haldussüsteemid kerkinud esile sobiva lahendusena. Ent töövoo haldussüsteemide rakendamine värkvõrku toob kaasa reaalajas teenuste komponeerimise väljakutseid nagu pidev teenusavastus ja -käivitus. Lisaks kerkib küsimus, kuidas piiratud resurssidega värkvõrgu seadmeid töövoo haldussüsteemidega integreerida ning kuidas töövooge värkvõrgu seadmetel käivitada. Tööülesanded (nagu pidev seadmeavastus) võivad värkvõrgus osalevatele piiratud arvutusjõudluse ja akukestvusega seadmetele nagu nutitelefonid koormavaks osutuda. Siinkohal on võimalikuks lahenduseks töö delegeerimine pilve. Käesolev magistritöö esitleb kontekstipõhist raamistikku tööülesannete vahendamiseks värkvõrgurakendustes. Antud raamistikus modelleeritakse ning käitatakse tööülesandeid kasutades töövoogusid. Raamistiku prototüübiga läbi viidud uurimus näitas, et raamistik on võimeline tuvastama, millal seadme avastusülesannete pilve delegeerimine on kuluefektiivsem. Vahel aga pole töövoo käitamistarkvara paigaldamine värkvõrgu seadmetele soovitav, arvestades energiasäästlikkust ning käituskiirust. Käesolev töö võrdles kaht tüüpi töövookäitust: a) töövoo mudeli käitamine käitusmootoriga ning b) töövoo mudelist tõlgitud programmikoodi käitamine. Lähtudes katsetest päris seadmetega, võrreldi nimetatud kahte meetodit silmas pidades süsteemiressursside- ning energiakasutust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Chii Chang, Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF