Kolumbia ja luuretsükkel 21. sajandil, digiajastul

Nimi
Luis Alejandro Velasquez Hurtado
Kokkuvõte
Luuretsükkel on luureinfo analüüsimise ja kogumise peamine protsess, mida kasutatakse
kogu maailmas. Kuna see süsteem on vananenud, siis ei saa see lahendada neid ülesandeid,
mida tehnoloogia areng ja digiajastu on kaasa toonud. Info liigub küberruumis.
Luuretsükkel kasutab erinevaid luureinfo vorme, tarvitades otsingus, kogumises, analüüsis
ja levitamises kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid. Luures on teada ebaõnnestumisi, mis
tulenesid sellest, et ei suudetud jälgida luuretsüklit info muutumise kiiruse või
olemasolevatest tehnoloogilistest süsteemidest puuduliku teadlikkuse tõttu.
Luureprotsessi tuleb integreerida tehnoloogia ja küberruumiga, et 21. sajandil luurevõimet
arendada. On vaja kasutada kõiki ressursse ja integreerida kõiki
olemasolevaid tehnoloogilisi allikaid põhilistest protsessidest alates.
Täielik protsess, mis ühendab luureinfo saamise protsessi küberruumi ja infotehnoloogia
kasutamisega, on vajalik selleks, et olemasolevat informatsiooni kasutada ja kindlustada.
See uurimistöö pakub uut, luure läbiviimiseks mõeldut mikrotsüklite protsessi. See koosneb
viiest mikrotsüklist ja selle eesmärk on luure protsesside ja tehnoloogiate integreerimine, et
saada paremaid tulemusi 21. sajandi luure arengutes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Olaf Manuel Maennel; Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF