Nim keele toe lisamine IntelliJ IDEA arenduskeskkonnale

Nimi
Dmitri Gabbasov
Kokkuvõte
Nim on programmeerimiskeel, mis on inspireeritud selliste keelte poolt nagu C, Python ja Lisp. Tegu on eelkõige madala taseme süsteemide programmeerimiskeelega, kuid selle paindlik süntaks ja automaatse mäluhalduse tugi võimaldavad ka näiteks veebirakenduste kirjutamist. IntelliJ IDEA on firma JetBrains poolt loodud arenduskeskkond (IDE), mis võimaldab arendada rakendusi erinevates keeltes (nt. Java, PHP, Python, C++, Ruby jt). Käesoleva töö eesmärgiks on luua IntelliJ arenduskeskkonnale laiendus, mis võimaldaks Nim keeles rakenduste kirjutamist. Põhiline eesmärk on realiseerida sümbolite järgi navigeerimine ja automaatne sümbolite sisestamine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF