Väledates tarkvaraarenduskeskkondades esinevad väljakutsed arhitektuuriliste otsuste vastuvõtmisel

Nimi
Andres Randmaa
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida väljakutseid, mis võivad esineda tarkvaraarhitektuuri kombineerimisel väleda tarkvaraarendusega ning selgitada välja põhjused, mis neid esile toovad. Kuigi antud teema on olnud juba päevakorras mõnda aega, siis jätkuvalt esineb vastuolusid väleda tarkvaraarenduse ja tarkvaraarhitektuuri sobitamisel nii teadlaste kui praktikute seas. Väleda tarkvaraarenduse ning arhitektuuri toetajaid võib leida sama palju kui mittetoetajaid, kes väidavad, et neid kahte kokku sobitada pole võimalik. Käesolevas magistritöös püstitatud uurimisküsimuste vastamisel on kasutatud kahte uurimismetoodikat: kirjanduse ülevaade ning juhtumiuuring. Kirjanduse ülevaade käsitleb varem avaldatud uurimistöid ning raskuseid, mida on antud valdkonnas senimaani täheldatud. Lisaks sellele on arutlusse võetud kirjanduses välja toodud soovitused, mida järgida arhitektuuri arendamisel väledas arenduskeskkonnas. Magistritöö teine osa käsitleb Eestis tegutsevas tarkvara idufirmas Stagnation Lab ja Siseministeeriumi IT osakonnas (SMIT) läbi viidud juhtumiuuringut. Stagnation Labis analüüsiti kahte projekti ning intervjueeriti mõlema projekti rollis olnud tarkvaraarhitekte, et uurida, milliseid raskusi kohati süsteemi ning eelkõige tarkvara arhitektuuri arenduse käigus. Samal eesmärgil intervjueeriti ka SMITi projekti eestvedanud tarkvaraarhitekti.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl; Andrés Silva
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF