Energiakogumine ühiskommunikatsioonis

Nimi
Akashkumar Rajaram
Kokkuvõte
Ühiskommunikatsioon on võimalik meetod lahendamaks informatsiooni levimist juhtmeta võrgus mitmikteekonna korral. See võimaldab laiendada võrgu katvust ning pakkuda võimendust kasutades olemasolevat taristut. Praktikas tehakse seda kasutades sõlmpunkte vahereleedena. Nii mitmese ligipääsuga releede süsteem kui paralleelsete releede süsteem on võimalikud kandidaadid tulevastes juhtmeta ühisvõrkudes nende ülekandekiiruse efektiivsuse ning parema energiatarbe tõttu.

Võimenda-ja-edasta (AF) ning dekodeeri-ja-edasta (DF) on peamised ühisreleede protokollid, mida kasutatakse üle releekanalite. Me uurime käesolevas magistritöös paralleelseid releesid AF ühiskommunikatsiooni võrkudes kasutades QPSK signaliseerimist üle Rayleigh’ kiirelt hajuva kanali koos valge aditiivse Gaussi müraga. Sihtkohas vastuvõetud signaali detekteerimiseks kasutades võrgus olevaid tegevuseta kasutatakse maksimaalse suhte ühendamise (MRC) meetodit. Mõõtes sihtkohast vastu võetud ühendsignaali sümbolite veasuhet (SER) arvutusliku simulatsiooni abil, uurime me suhet releede arvu ning kommunikatsiooni kvaliteedi vahel.

Süsteemi energeetiline efektiivsus määrab selle operatsioonilise jätkusuutlikkuse. Energiakogumise (EH) meetod on hädavajalik tehnoloogia juhtmeta süsteemides, kus on piiratud ligipääs usaldusväärsele elektritoitele ja laadimisvõimalustele. Käesolevas magistritöös uurime me mitmese ligipääsuga releede süsteeme kasutades EHtehnoloogiat. Me eeldame, et lähte- ja releesõlmedel pole ühendatud energiaallikat, kuid on taaslaetav energiatalletus. Seega, iga sõlme käivitatakse ligipääsupunkti (AP) edastatud raadiosignaalidelt kogutud energiast ning iga sõlm toimib salvesta-siis- koostööta (STC) režiimis. Me simuleerime arvutuslikult ühendusetaseme jõudlust kasutades füüsilise ühenduse võrgukodeerimist EHja DF protokolli olemasolul. Käesolev magistritöö esitab erinevaid energiakogumise meetodeid (EH ja STC) ning nende katkemistõenäosusi. Esitatud skeemid saavutavad SER jõudluse, mis läheneb püsiva toiteallikaga jõudlusele ning laiendab oluliselt süsteemi energiapüsivust, samas säilitades pidevat läbilaskejõudlust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Dr. Dushantha Nalin K. Jayakody; Dr. Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF