Turvalised ja efektiivsed mix-netid

Nimi
Janno Siim
Kokkuvõte
Mix-net on süsteem, mis võimaldab saavutada anonüümsuse arvutite vahelises suhtluses. Mix-net võtab sisendiks kasutajate krüptogrammid ja väljastab krüptogrammid juhuslikult segatud järjekorras. Mix-net'id võimaldavad turvalise e-valimise ning paljude teiste anonüümsust vajavate rakenduste konstrueerimist. Mix-net'ide ehitamisel on oluline võimalus veenduda, et segamine toimuks korrektselt. Samas ei saa mix-net avaldada, kuidas segamine toimus, kuna sellega kaoks anonüümsus. Võimalik lahendus sellele probleemile on nullteadmusprotokolli kasutamine.

Antud magistritöös uuritakse J. Furukawa 2005. aastal välja pakutud nullteadmusprotokolli krüptogrammide segamise jaoks. Esiteks antakse detailne ja kergemini loetav kirjeldus Furukawa segamise ja segamis-dekrüpteerimise nullteadmusprotokollidest. Lisaks pakutakse välja kaks uut permutatsioonimaatriksi kirjeldust ning kaks lihtsat muudatust segamise protokollile, mis aitavad vähendada ajalist keerukust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Helger Lipmaa
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF