Sarnaste koodisegmentide põhjal soovitusmudeli loomine

Nimi
Jaanus Jaggo
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärgiks on luua töövoog soovitusmudeli koostamiseks, mida saaks rakendada staatilises koodianalüüsis kasutajale soovituste tegemisteks. Selleks otsib süsteem sarnaseid koodisegmente avatud lähtekoodiga projektidest ning klasterdab need sarnasuse alusel. See lähenemine põhineb hüpoteesil, et kui arendajad kirjutavad mitu korda sarnast koodi, siis sisaldab see programmeerimismustrit, mida võiks teistelegi soovitada. Töös kontrollitakse lähenemise sobivust ning hinnatakse loodud meetodi kasulikkust staatilises koodianalüüsis. Kokkuvõttes leiti, et sel viisil tehtud soovitused ei arvesta piisavalt analüüsitava projekti eripäradega ega pole rakendatavad selles projektis.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF