Personaalne andmeruum lingitud andmetele

Nimi
Sunday Ayandokun
Kokkuvõte
Personaalsete andmete ristkasutuse puudumine veebirakenduste vahel on viinud olukorrani, kus kasutajate identiteet ja andmed on hajutatud eri teenusepakkujate vahel. Sellest tulenevalt on suuremad teenusepakkujad, kel on rohkem teenuseid ja kasutajaid,
väiksematega võrreldes eelisseisus kasutajate andmete pealt lisandväärtuse, sh analüütika, pakkumise seisukohast. Lisaks on sellisel andmete eraldamisel negatiivne mõju lõppkasutajatele, kellel on vaja sarnaseid andmeid korduvalt esitada või uuendada eri teenusepakkujate juures vaid selleks, et kasutada teenust maksimaalselt. Käesolevas töös kirjeldatakse personaalse andmeruumi disaini ja realisatsiooni, mis lihtsustab andmete jagamist rakenduste vahel. Lahenduses kasutatakse AppScale
rakendusemootori identiteedi infrastruktuuri, millele lisatakse personaalse andmeruumi teenus, millele ligipääsu saab hallata kasutaja ise. Andmeruumi kasutatavus eri kasutuslugude jaoks tagatakse läbi linkandmete põhimõtete rakendamise.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad