Täisarvulise planeerimise mudel automaatparklale

Nimi
Karl Tarbe
Kokkuvõte
Kuna parkimine on autode hulga suurenemisega ja linnastumise tihenemisega üha keerulisem probleem, muutub selle kõrgtehnoloogiline lahendamine
otstarbekaks. Üks pakutud lahendus on automaatparkla, kus autodega ei sõideta
oma parkimiskohta, vaid autod toimetatakse parkimiskohta ja tagasi
spetsiaalsete robotite poolt. Selline kõrgtehnoloogiline lahendus annab meile
palju erinevaid optimiseerimisülesandeid ja võimalusi, millest ühte
konkreetset käsitleme käesolevas töös kasutades täisarvulise planeerimise
meetodeid, mida saab lahendada juba eksisteerivate analüütiliste lahendajatega.
Käesolevas töös käsitletakse ühte kindlat võimalikku automaatparkla
implementatsiooni ja tuletatakse täisarvulise planeerimise mudel selle
lahendamiseks. Varasemad teoreetilised tulemused on näidanud, et isegi
lihtsustatud variandid sellest probleemist saavad olla APX-keerukusega. Kasutades Gurobi lahendajat leiti optimaalne lahendus näidisjuhtude jaoks. Mudelit võrreldi teise täisarvulise planeerimise mudeliga algoritmide ja teooria teadusgrupist, mis andis kindlust ja võrdlusmaterjali mudeli toimimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dirk Oliver Theis
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF