Turvariskidele orienteeritud mustrite ümbertöötamine hajussüsteemidele

Nimi
Silver Samarütel
Kokkuvõte
Turvariskide haldamine on oluline osa tarkvara arendusest. Arvestades, et enamik tänapäeva ettevõtetest sõltuvad suuresti infosüsteemidest, on turvalisusel oluline roll sujuvalt toimivate äriprotsesside tagamisel. Paljud inimesed kasutavad e-teenuseid, mida pakuvad näiteks pangad ja haigekassa. Ebapiisavatel turvameetmetel infosüsteemides võivad olla soovimatud tagajärjed nii ettevõtte mainele kui ka inimeste eludele.
Tarkvara turvalisusega tuleb tavaliselt tegeleda kogu tarkvara arendusperioodi ja tarkvara eluea jooksul. Uuringute andmetel tegeletakse tarkvara turvaküsimustega alles tarkvara arenduse ja hooldus etappidel. Kuna turvariskide vähendamine kaasneb tavaliselt muudatustena informatsioonisüsteemi spetsifikatsioonis, on turvaanalüüsi mõistlikum teha tarkvara väljatöötamise algusjärgus. See võimaldab varakult välistada ebasobivad lahendused. Lisaks aitab see vältida hilisemaid kulukaid muudatusi tarkvara arhitektuuris.
Käesolevas töös käsitleme turvalise tarkvara arendamise probleemi, pakkudes lahendusena välja turvariskidele orienteeritud mustreid. Need mustrid aitavad leida turvariske äriprotsessides ja pakuvad välja turvariske vähendavaid lahendusi. Turvamustrid pakuvad analüütikutele vahendit turvanõuete koostamiseks äriprotsessidele. Samuti vähendavad nad riskianalüüsiks vajalikku töömahtu. Oma töös joondame me turvariskidele orienteeritud mustrid vastu hajussüsteemide turvaohtude mustreid. See võimaldab meil täiustada olemasolevaid turvariski mustreid ja võtta kasutusele täiendavaid mustreid turvariskide vähendamiseks hajussüsteemides.
Turvariskidele orienteeritud mustrite kasutatavust on kontrollitud lennunduse äriprotsessides. Tulemused näitavad, et turvariskidele orienteeritud mustreid saab kasutada turvariskide vähendamiseks hajussüsteemides.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF