Rollipõhine juurdepääsukontroll kui SecureUML mudel veebirakenduste arenduses kasutades Spring Security platvormi

Nimi
Andrey Sergeev
Kokkuvõte
Tänapäeval on efektiivse äri üheks võtmeks kiire ja edukas veebirakenduste arendus. Samas, uudsed maailmas levinud nõuded eeldavad keerukat lähenemist juurdepääsukontrolli ja kasutajate rühmade koostöövõime määratlemisel. Tavapäraselt hõlmab tarkvara arenduse protsess erinevaid vastutavaid osalisi rakenduse hindamisel, plaanide koostamisel, arendusel, rakendamisel ja kasutajatoe tagamisel, mille tulemusena suureneb informatsiooni kadu ja keerukus sihtgruppide vahelises suhtluses. Arendusmeeskonnad peaksid sellise olukorra vältimiseks ja väärtõlgendustest ning turvalisuse nõuete rikkumisest tulenevate võimalike riskide leevendamiseks tarkvara arenduses kasutama vahendeid, mis võimaldavad kiiret ja täpset veebirakenduse interpreteerimist läbi mudeli. Modelleerimine aitab tunduvalt vähendada võimalikke probleeme ja tagab funktsionaalsuse vajadused arvestades soovitud rollipõhise juurdepääsukontrolli mudeliga. Antud töös pakutakse välja kontseptuaalne Eclipse IDE lisandmooduli realisatsioon, et toetada ja lihtsustada mudelil baseeruvat lähenemist veebirakenduste arendamisel kasutades Spring platvormi. Loodud lisandmoodul toetab Spring Security esitusviiside tuvastamist koos võimega visualiseerida nende üle rollipõhise juurdepääsukontrolli mudelit. Visuaalse mudeli genereerimine toimub kahe peamise astmena: Spring Security konfiguratsiooni tuvastamine ja esituse genereerimine kasutades SecureUML modelleerimise keelt. Loodud lisandmooduli kontseptsioon valideeriti juhtumiuuringutega, mis näitasid lisandmooduli sobivust tarkvara arendajate jaoks tänu integreeritud lahendusele, et tagada kiiremat arendust ja abi valitud veebirakenduse rollipõhise juurdepääsukontrolli mudelist arusaamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF