Bioinformaatika ontoloogia terminite automaatne leidmine vabatekstist

Nimi
Erik Jaaniso
Kokkuvõte
Bioinformaatika valdkonnas on olemas palju tööriistu ja teenuseid, mille hulk kasvab üha kiirenevas tempos.
Et informatsioon nende ressursside kohta oleks kättesaadav võimalikult kasulikul viisil, annoteerime me need ontoloogia terminitega.
Hetkel toimub annoteerimine käsitsi, mis on aeganõudev ja veaohtlik protsess.
Antud töös seame eesmärgiks luua tööriist, mis aitab annotaatorit, pakkudes talle annoteerimissoovitusi.
Me loome programmi, mis loeb sisse vabatekstilise tööriistade ja teenuste kirjelduse, lisab neile seotud veebilehtede ja teadusartiklite sisu ja sellel põhinevalt annab välja parimad leitud ontoloogia terminite vasted.
Seejärel, optimimeerime programmi parameetreid käsitsi tehtud annotatsioonide põhjal.
Esmased tulemused on paljulubavad -- paljud leitud soovitused on kooskõlas käsitsi tehtud annotatsioonidega.
Veelgi enam, kogenud annotaatorite väitel on mitmed teised soovitused samuti korrektsed.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Hedi Peterson
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF