Konkureerivate mobiilirakenduste erijoontel ja tunnustel põhinev võrdlev analüüs

Nimi
Yevhenii Sabanin
Kokkuvõte
Tarkvara kvaliteedi mõõtmine on väljakutse paljudele ettevõtetele. Kasutaja kogemuse kogumine ja struktureerimine on väga keeruline. Kasutajate tagasiside on tavaliselt liiga üldine ning tarkvara probleemide leidmine ja seostamine tarkvara võimalustega (nt. kas tegemist on turvaveaga või kasutajaliidese probleemiga) on muutumas keeruliseks. Samal ajal näevad kliendid vaeva rakenduste võimalusepõhise võrdlemisega. Klientidel ei ole ühtegi viisi tuvastamaks, milline võimekus töötab hästi eri rakendustes ja milline mitte.
Ettevõtted üritavad sundida kliente andma „struktureeritud“ tagasisidet, kuid tagasiside vorme täidetakse tihti pealiskaudselt või eiratakse täielikult. Kuna võrgumüük on tänapäeval tüüpiline tarkvararakenduste evituskanal, hoitakse enamikku kasutajate tagasisidest võrgus ja avalikult kättesaadavalt veebis (nt. Google Play, Apple Store mobiilitarkvara puhul). Sellegipoolest on automaatne väärtusliku info eraldamine, positiivsete ning negatiivsete arvamuste eristamine ning rakenduste klassifitseerimine võimaluste rühmade järgi keeruline. Konkureerivate rakenduste võimalustepõhine võrdlemine on jätkuvalt raske ülesanne. Üks probleemidest on kommentaaride suur arv, mis teeb arvustajate hoiakute jälgimise keeruliseks. Analoogiliselt on keeruline leida koondarvamust tarkvara iga aspekti (või ka „võimaluse“) kohta. Sel põhjusel on hoiakuteanalüüs muutumas aina populaarsemaks. Selles valdkonnas on teostatud palju uurimusi ning loodud ja rakendatud on mitmeid meetodeid ja tööriistu. Võttes aluseks rakenduse ülevaadetest eraldatud informatsiooni, püstitatakse antud töös kolm eesmärki:
1. Tuvastada etteantud rakenduste võimalused.
2. Tuvastada need rakendused, mida võib funktsionaalsuse (nt. võimaluste) poolest pidada konkureerivateks.
3. Võrrelda neid rakendusi kasutades hoiakute analüüsi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Faiz Shah
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF