Mudelipõhine Hypermedia REST rakenduste programmeerimine

Nimi
Vishal Desai
Kokkuvõte
On välja töötatud mitmeid töövahendeid, mis genereerivad elementaarse REST-põhise rakenduse kondikava järgides model-view-controller disainimustrit. Ent on pööratud vähe tähelepanu arendamaks töövahendeid, mis toetavad Hypermedia poolt lubatud rakendusi, vaatamata tarkvaratööstuse poolt näidatud huvi kasvule seda tüüpi rakenduste vastu. Selle uurimuse eesmärk on leida kindel, teostatav ja efektiivne lahendus, et võtta sisendina rakenduse struktuursed ja käitumuslikud REST mudelid ja genereerida hüpermeedia REST rakenduse programmeerimise liidese kondikava. Vajalik on sihtraamistik koodi genereerimiseks. Alustuseks on vajalik keskenduda Javale Spring Boot raamistikuga ja Spring MVC struktuuriga. Selle uurimuse ulatus piirdub ainult Java keelega. Hiljem on võimalik laieneda ka teistele keeltele. Esmalt on tarvis teada, missuguseid sisendeid ja mudeleid oleks vaja. REST modelleerimine koosneb kahest osast – struktuurne modelleerimine ja käitumuslik modelleerimine. Struktuurset modelleerimist viiakse tavaliselt läbi klas-sidiagrammidega, samas kui käitumuslikku modelleerimist teostatakse seisunditabelitega. Väljundi genereerimise osa peab olema välja töötatud viisil, mis lubaks tulevikus genereerida koodi erinevate keelte jaoks. See oleks suuniseks tööde jaoks tulevikus. Selles töös me tutvustame RestGeni – lihtsat, intuitiivset, kuid võimast domeenispetsiifilist keelt (ingl domain specific language, DSL), mis aitab arendajatel määratleda RESTi rakendusliidest API (ingl Application Pro-gramming Interface) ja genereerib Spring-põhise Java rakenduse, mis ühildub et-tenähtud APIga. DSL on kasutusele võetud Eclipse pluginina, mis demonstreerib antud meetodi teostatavust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF