Nutimaja häkkimine

Nimi
Suela Kodra
Kokkuvõte
Nutimaja on intelligentne kodu, mis on varustatud erinevate seadmete ja
infosüsteemidega ning lubab maja elanikel neid süsteeme juhtida. See tehnoloogia on muutnud mugavamaks viisi, kuidas tarbija suhtleb oma koduga, andes talle paremat kontrolli seadmete üle. Samuti on sellel tehnoloogial positiivne mõju maja energiasäästlikusele. Tarbijate suurest huvist hoolimata on selle tehnoloogia kasutuselevõttu takistanud kasutajate ebakindlus nende süsteemide turvalisuses.
Antud magistritöö uurib nutimaja platvormidega seotud turva- ja
privaatsusprobleeme. Konkreetsemalt uuritakse platvormi nimega CoSSmic. Samuti antakse hinnang targa kodu ja HomeMatic tarkade pistikute vahelise suhtluse turvalisusele. Uuritakse ka CoSSMic platvormi turvalisust veebis laialt
levinud ohtude vastu. Leitud probleemidele esitatakse soovitused ja
vastumeetmed, et parandusi saaks rakendada vaatlusalustel platvormildel.
Demonstreeritakse ka kahte rünnakut eesmärgiga võtta üle HomeMatic targa
pistiku juhtimine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Danilo Gligoroski (NTNU), Marie Moe(SINTEF), Dominique Unruh(UT)
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF