Passiivsete mobiilipositsiooni sündmuste tõenäosuslik asukoha hinnang

Nimi
Joosep Rõõmusaare
Kokkuvõte
Uurijad, kes on püüdnud mõista inimeste liikumise mustreid, korjavad andmeid mobiilivõrkudelt. Mobiilid teevad sündmuse kirjeid iga kord, kui nendega helistatakse, saadetakse SMSi või kasutatakse Interneti. Sündmuste kirjed sisaldavad informatsiooni sellest, millisesse võrgu transiiversisse mobiiltelefon oli sel hetkel ühendatud. Võrgu ühe transiiveri leviala saab kasutada, et püüda positsioneerida telefoni geograafilist asukohta. Kasutades positsioneerimiseks transiiveri leviala, siis need hinnatavad asukohad pole punktid kaardil, vaid geograafilised alad, kus telefon võib olla kui ta on transiiveriga ühendatud.
Mobiilide ühendamine transiiveritega sõltub mitmest muutujast, mis tähendab, et mobiil ei ole alati ühendatud kõige tugevama signaaliga transiiveriga. See teeb mobiili asukoha hindamise keerulisemaks, sest transiiverite levialad võivad üksteisest üleulatuda.
Võrguplaan kirjeldab võrgus olevate transiiverite levialasid ning seda kasutatakse, et defineerida transiiverite levialasid.
Selles lõputöös hinnatakse mobiilisündmuste positsioneerimise kvaliteeti ruumilise jaotuse tihedusfunktsioonidega. Luuakse erinevad võrguplaani variandid ja erinevate võrguplaanide kvaliteeti hinnatakse Bayesi statistikaga ja kasutatakse reaalsed asukoha andmed. Erinevate võrguplaanide kvaliteeti hinnatakse suurima tõepära meetodiga.
Võrreldi RSSI ja Voronoi põhjal tehtud võrguplaane ja nende modificatsioone ja leiti, et Voronoi võrguplaanide puhul paistis asukoha positsioneerimine paremini kui RSSI võrguplaanide puhul.
Lisaks uuriti, kuidas transiiverite levialade üleulatamisel arvestamine Bayesi metoodiga mõjutab asukoha positsioneerimise täpsust. Leiti, et Bayesi levialade üleulatamise metood tegi halvemate võrguplaanide täpsust paremaks, aga paremate võrguplaanide täpsust halvemaks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Toivo Vajakas
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF