Animatsiooni lisamine veebilehtedele (õppemoodulid e-kursusele „Multimeedia“)

Nimi
Julia Loginova
Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks on tutvustada CSS-is ja HTML5-s kasutatavat animatsiooni ja õpetada eestikeelset terminoloogiat. Selleks vaadeldatakse HTML5 kujunemise ajalugu, kirjeldatakse veebianimatsiooni põhimõisted ja antakse ülevaade vananenud animatsiooni tehnoloogiatest. Töö praktilises osas räägitakse animatsiooni meetoditest ja tuuakse välja praktilised HTML5-l ja CSS-l baseeruvad harjutused koos seletava koodiga. Õppemoodulid on mõeldud kooliõpilastele suunatud kursuse “Multimeedia” jaoks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF