SOA ilma SOAP’ita: ülevaade teenustele orienteeritud arhitektuuri tehnoloogiatest, asetades rõhu SOAP’ile

Nimi
Rait Ool
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö põhiline eesmärk on süsteemselt üles loetleda teenustele orienteeritud arhitektuuri (SOA) vanade ja uute implementatsioonide tugevused ja nõrkused, asetades rõhu SOAP’ile. Selle täitmiseks on võrdlusesse valitud neli tehnoloogiat, mis mängisid olulist rolli SOA tehnoloogiate kasutuselevõtus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Maria Gaiduk, Kristo Kuusküll
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF