Elektrooniliste tõendite uurimise aruandluse süsteem Lääne prefektuuri näitel

Nimi
Priit Lahesoo
Kokkuvõte
Magistritöös uuriti erinevaid viise eesmärgiga kiirendada elektroonilise asitõendi sisuanalüüsi uurimist vaatlusprotsessis. Muutes politsei tööd elektrooniliste asitõenditega efektiivsemaks, aitab see säästa ka maksumaksja raha, mis on ühiskonnale kasulik. Praegune probleem seisneb pidevas ajapuuduses elektrooniliste tõendite menetlemise protseduuris ja faktis, et vaatlejate kogutud märkmed on üldjuhul korrapäratud. See töö keskendub praktilistele probleemidele, nagu kuidas parandada elektroonilise asitõendi vaatluse protokolli koostamise kiirust. Töös kasutatakse tehniliste uuringute andmeid, mis koguti Lääne prefektuuris ning mis põhinevad tõelisel tööstatistikal ja Politsei– ja Piirivalveameti loal. Loodud andmekogumisemudel võib tagada arvuti vaatleja töö suurema produktiivsuse. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs näitab, et see on kahtlemata üks võimalus kuidas saab kiirendada elektrooniliste asitõendite vaatlusprotsessi. Osana tööst valmistas autor Microsoft Access rakenduse, eesmärgiga aidata ekspertidel vaatlusandmeid koguda. Magistritööst on võimalik järeldada, et andmebaasi kasutamine organiseerimaks vaatlejate märkmeid tõstab nende produktiivsust. Koostatud rakendust saab selle magistritöö tulemusel kasutada elektroonilise asitõendi menetlusprotsessis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Truls Tuxen Ringkjob MSc, Raimundas Matulevičius PhD
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad