3D-mudelite vaatur Mediawiki tarkvarale

Nimi
Harri Alasi
Kokkuvõte
Käesoleva töö raames valmis laiendus Mediawiki tarkvarale, mis võimaldab kasutajatel laadida üles STL-formaadis (lühendatud sõnast Stereolithography) 3D-mudeli faile, nimetatud faile Mediawiki faililehel asuva vaaturi sees kuvada ning mudeli asendit vaaturi sees muuta. Kirjeldatud on arendusprotsessi, esilekerkinud probleeme ning edasiarenduse võimalusi. Samuti on välja toodud selgitused STL-formaadist, Mediawiki tarkvarast ning vaaturi kasulikkusest ja vajalikkusest. Töö lõpuosas on kirjeldatud laienduse testimist ning tekkinud probleemi Mediawiki ametliku testkeskkonnaga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel, Ivo Kruusamägi
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad