Organisatsiooni IT juhtimise, riskihalduse ja vastavuse raamistik

Nimi
Mihkel Vunk
Kokkuvõte
Ettevõtted on hakanud mõistma, et infotehnoloogias (IT) ei ole vaid tehnilised aspektid. IT haldamiseks on vaja (IT) juhtimist, (IT) riskihaldust ja (IT) vastavust. Klassikalise lähenemise kohaselt on kõigiga eraldiseisvana tegeldud, mis aga ei ole väga efektiivne – äri toodab väärtust ning kõiki protsesse püütakse optimeerida. Probleemi lahenduseks on ärimaailmast üle toodud paradigma „GRC“ (Governance – juhtimine, Risk management –
riskihaldus ja Compliance – vastavus), mis need kõik omavahel ühendaks. Käesolev magistritöö esitleb süstemaatilist kirjandusülevaadet IT GRC-teemal ning selle tulemustest koostatud IT GRC raamistikku, mille eesmärgiks on lihtsustada ettevõtete pingutusi oma IT protsesside kohandamisel. Lõppkasutaja abistamiseks on loodud raamistikule ka veebirakendus, mis on abiks raamistiku kasutamisel. Loodud raamistik põhineb teaduslikel artiklitel ning on läbinud ka esmase validatsiooni.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius and Nicolas Mayer
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF