Praktikumimaterjal: Mutatsioontestimine

Nimi
Cornelia Efros
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua Tartu Ülikooli ainele „Tarkvara testimine (MTAT.03.159)“ uued praktikumimaterjalid mutatsioontestimise teemal. Töö annab ülevaate mutatsioontestimisest ning kirjeldab loodud materjale, mis võeti kasutusele 2017. aasta kevadsemestril. Tudengite antud tagasiside analüüsi põhjal on valminud ka parandused edasiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF