arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: Mutatsioontestimine
Nimi Cornelia Efros
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua Tartu Ülikooli ainele „Tarkvara testimine (MTAT.03.159)“ uued praktikumimaterjalid mutatsioontestimise teemal. Töö annab ülevaate mutatsioontestimisest ning kirjeldab loodud materjale, mis võeti kasutusele 2017. aasta kevadsemestril. Tudengite antud tagasiside analüüsi põhjal on valminud ka parandused edasiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2017
PDF