E-kursuse "Programmeerimise alused" osalejate hinnangud ülesannetele

Nimi
Sixtina Ladva
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti e-kursuse „Programmeerimise alused“ osalejate hinnanguid ülesannetele. Töö tulemusena leiti vastused järgnevatele uurimisküsimustele: millised ülesanded on osalejate hinnangul kerged ja millised keerukad, millised ülesanded on osalejate hinnangul huvitavad, milliseid valikülesandeid lahendati kõige rohkem ning milliseid soovitusi annavad kursusel osalejad korraldajatele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Merilin Säde, Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF