Võimatu geomeetria sõlmepõhises maailmas

Nimi
Ivo Voika
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate sõlmepõhisest maailmast ning kuidas selles kuju-tada võimatut geomeetriat. Kirjeldatakse sõlmepõhise maailma eeliseid võrreldes tavalise lähenemisega ja tuuakse välja töö käigus tekkinud probleeme. Töö käigus valmis programm, kus on implementeeritud sõlmepõhine maailm. Programmis on toodud näiteid kolme erinevat tüüpi võimatust geomeetriast.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad