arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võimatu geomeetria sõlmepõhises maailmas
Nimi Ivo Voika
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate sõlmepõhisest maailmast ning kuidas selles kuju-tada võimatut geomeetriat. Kirjeldatakse sõlmepõhise maailma eeliseid võrreldes tavalise lähenemisega ja tuuakse välja töö käigus tekkinud probleeme. Töö käigus valmis programm, kus on implementeeritud sõlmepõhine maailm. Programmis on toodud näiteid kolme erinevat tüüpi võimatust geomeetriast.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad