arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Virtuaalreaalsusmängude disaini analüüs Tribocalypse VR näitel
Nimi Jens-Stefan Mikson
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida virtuaalreaalsusmängude disaini omapärasid. Uurimise alla võeti järgmised disaini aspektid: mängude tasemete ehitus, graafiline kasutajaliides ning mängumehaanikad. Aspekte analüüsiti mängu Tribocalypse VR põhjal, mis valmis antud lõputöö käigus. Erinevate disainide kvaliteeti hinnati selle põhjal, kui kaasav ja arusaadav see mängija jaoks oli. Tulemustest selgus, et mida arusaadavam ja hõlmavam oli aspekt, seda parem oli ka kasutaja kogemus. Samas leiti ka olukordi, kus mingi aspekti hõlmavamaks tegemine vähendas selle arusaadavust. Sellistes olukordades oli oluline leida optimaalne lahendus, et antud disaini aspekt oleks nii piisavalt hõlmav kui ka arusaadav
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad