Arduino LCD kasutamine kosmosemängu näitel

Nimi
Rauno Paluvee
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua interaktiivne ja lõbus mäng Arduino LCD-le, mis innustaks inimesi rohkem tegelema tehnika ja programmeerimisega. Töö sisu on jaotatud nelja peatükki. Esimeses peatükis tutvustatakse loodavat mängu ja kirjutatakse selle nõuetest. Teises peatükis tuuakse välja kõik lõputööks vajalik riistvara ja tarkvara. Kolmandas peatükis alustatakse mängu loomise protsessiga ja lugejale õpetatakse, kuidas teha sarnast mängu. Neljandas peatükis kirjutatakse ülevaatlikult 3D mudeli loomisest ja 3D printimisest ning näidatakse ka valminud mängu prototüüpi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Alo Peets, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF